Sponsors

Hoofdsponsor

Oriëntatie voetballen op zaterdag

2 juli 2022 21:45


Het zal voor de meeste van onze leden geen verrassing zijn dat er ook binnen vv St.-Anna wordt gekeken naar de ontwikkelingen in Friesland op het gebied van de speeldag van het eerste herenteam. Helaas besluiten steeds meer verenigingen om de zondag te verruilen voor de zaterdag als speeldag. Onze vereniging heeft een aantal jaar geleden al een commissie ingesteld die zich bezig hield met de ‘toekomst van seniorenvoetbal bij vv St.-Anna’. Er zijn veel gesprekken gevoerd, ideeën uitgewisseld en is er bijvoorbeeld een enquête gehouden onder de leden om te kijken waar de voorkeur voor onze leden ligt qua speeldag.

De discussie rondom de speeldag is kortgeleden weer opgelaaid aangezien de KNVB het vanaf seizoen 22/23 mogelijk heeft gemaakt voor mannenteams, uitkomende in de 1e klasse of lager van het standaard voetbal, om horizontaal over te stappen van de zondag naar de zaterdag of andersom. Dit wordt gedaan om te kunnen blijven werken aan toekomstbestendige amateurverenigingen en kwalitatieve competities.

Horizontaal overstappen betekent dat het speelniveau waarop een team normaliter zou worden ingedeeld op basis van de sportieve prestaties in het voorliggende seizoen, ook het niveau wordt waarop het team in het nieuwe seizoen wordt ingedeeld op de gewenste speeldag. Voorheen beschouwde men dit als een startend elftal dat vervolgens in de laagste klasse werd ingedeeld.

Het afnemend aantal zondagteams is een ontwikkeling in het standaardvoetbal die de KNVB al langer ziet. In 2020 heeft de KNVB een landelijke inventarisatie onder verenigingen, bestuurders en 1e elftalspelers gehouden over de wensen en mogelijkheden ten aanzien van het zondag- en zaterdag standaardvoetbal (1e elftallen). Hieruit bleek dat de mogelijkheid tot horizontaal overstappen een passende oplossing is voor de problematiek. Door horizontaal overstappen mogelijk te maken, wordt tegemoetgekomen aan de wens van steeds meer spelers om op zaterdag te spelen en op het niveau dat bij hen past, wat er weer voor zal zorgen dat voetballers langer aan de sport en hun eigen vereniging verbonden zullen blijven.

Komend seizoen 22/23 zullen de heren van vv St.-Anna 1 spelen op de zondag in de 2e klasse. Ook het tweede team van vv St.-Anna zal komend jaar op de zondag spelen. Indien de club voor seizoen 23/24 de overstap wil maken naar de zaterdag, dient dit vóór 1 september 2022 bij de KNVB te worden aangegeven.

Het bestuur merkt ook dit jaar weer bij de samenstelling van de nieuwe teams voor seizoen 22/23 dat er vanuit de spelersgroepen die het betreft wensen zijn om ook als vv St.-Anna de overstap naar de zaterdag te maken. Daarnaast moet de club alle zeilen bijzetten om kwalitatief goede en volledige teams voor de zondag op de been te krijgen. Vandaar dat het bestuur de komende weken gaat gebruiken om te inventariseren wat voor onze vereniging het beste zal zijn. Dit wordt gedaan om een weloverwogen besluit voor seizoen 23/24 te nemen. Wij hopen hierdoor tijdig een goed beeld te hebben om een weloverwogen besluit voor 23/24 te maken.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!