Sponsors

Hoofdsponsor

Reminder: Jaarvergadering maandag 20 september 2021

16 september 2021 20:00


Graag brengen we onderstaand bericht nogmaals onder uw aandacht.

Hierbij nodigt het bestuur van vv St.-Anna u van harte uit om op maandag 20 september de Algemene Ledenvergadering bij te wonen om 20.30 uur in sportkantine De Waaie. We heten u van harte welkom!

Graag uw aandacht voor punt 8 op de agenda, namelijk een statutenwijziging. De statutenwijziging is een algehele wijziging naar aanleiding van de nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). De statuten voldoen aan de nieuwe wetgeving en zijn goedgekeurd door de KNVB. Tijdens de ledenvergadering wordt er gestemd over deze nieuwe statuten. Ter voorbereiding op de vergadering zijn de statuten op te vragen bij de secretaris of via bestuur@vvstanna.nl.


De agenda van de jaarvergadering is als volgt: 

 

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 september 2020

Deze kan bij de secretaris of via Bestuur@vvstanna.nl worden opgevraagd.

4. Jaarverslag 2020-2021

Deze kan bij de secretaris of via Bestuur@vvstanna.nl worden opgevraagd.

5. Financieel verslag 2020-2021 (het verslag ligt ter inzage bij de penningmeester)

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming kascommissie

8. Statuten wijziging

De conceptstatuten kunnen bij de secretaris of via bestuur@vvstanna.nl worden opgevraagd.

9. Begroting 2021-2022

10. Bestuursverkiezingen

Aftredend en herkiesbaar: Daniel Groen, Gerry Bleeker en Ronald Riemersma.

Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

Robert de Vries en Ronald Riemersma hebben aangegeven hun functie binnen het bestuur te willen neerleggen. Zij maken beide dit seizoen af. Bestuur is op zoek naar nieuwe kandidaten die dan gedurende het seizoen ingewerkt kunnen worden.

11. Speer- en aandachtspunten

12. Rondvraag

13. Sluiting

 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!