Sponsors

Hoofdsponsor

Algemeen

Sportpark
Sportpark De Waaie bestaat uit twee speelvelden (waarvan één met lichtinstallatie), twee trainingsvelden, een kaatsveld, acht kleedruimtes en een kantine voorzien van een jeugdhoek.

Zoekgeraakte spullen
Iedere week blijft er kleding e.d. in de kleedkamers liggen. Als een speler/speelster iets kwijt is, dan kan hij/zij daarvoor in de kantine terecht. De zoekgeraakte spullen liggen op het tassenrek bij de WC's beneden.


Wedstrijdverslagen jeugd
De wedstrijdverslagen worden iedere week in de Bildtse Post geplaatst. Het is de bedoeling dat ieder jeugdteam wekelijks een bijdrage, wellicht per toerbeurt, levert. Het wedstrijdverslag dient voor zaterdagavond 20.00 uur ingeleverd via de website. Iedere leider heeft de mogelijkheid om wedstrijdverslagen op de site te plaatsen. 

Jeugdbeleid
Zoals vele andere verenigingen heeft ook de v.v. St.-Annaparochie een jeugdbeleid. Het jeugdbeleid is er op gericht om aan alle spelers van de jeugdteams die voetbalmogelijkheden te bieden die passen bij de aanleg en interesse. Wil iemand dit plan inzien, dan kan er contact opgenomen worden met de Voetbal Technische Commissie (VTC).

Vrijwilligerswerk
Het bestuur en jeugdcommissie zouden het toejuichen als leden, donateurs of ouders hun diensten beschikbaar zouden gaan stellen voor de club. Bijvoorbeeld in de vorm van (jeugd)kaderlid (trainer en/of leider), als scheids- of grensrechter, als kantinevrijwilliger enzovoort. Want net als bij iedere vereniging heeft ook onze club veel vrijwilligers nodig. Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact op met iemand van het bestuur of de desbetreffende commissie.

Privacyverklaring vv St.-Anna

Dit is de privacyverklaring van vv.St-Anna gevestigd te Sint Annaparochie, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40001403, hierna te noemen: `de Vereniging`.  

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@vvstanna.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.  

Doel  

Welke persoonsgegevens 

Grondslag 

Bewaartermijn  

 

 

 

 

Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst

 • Voornaam 
 • Achternaam 
 • Adres  
 • Geboortedatum  
 • Telefoonnummer 
 • E-mail adres 

 

Uitvoering van de overeenkomst  

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd, uiterlijk binnen 6 maanden  

Administratie 

 • Voornaam 
 • Achternaam 
 • Adres 
 • Telefoonnummer 
 • E-mail adres 
 • Bankgegevens 
 • Betaalgegevens 

 

Uitvoering van de overeenkomst  

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële-ƒ en ledenadministratie voor 7 jaar. 

 

Versturen digitale berichten, waaronder eventuele nieuwsbrief 

 • Voornaam 
 • Achternaam 
 • E-mailadres 

 

Uitvoering van de overeenkomst 

 

Zolang als men aangemeld is. 

Indelen van leden in teams en communicatie hierover met trainers/leiders

 • Voornaam 
 • Achternaam 
 • Geboortedatum  
 • Telefoonnummer 
 • E-mail adres 

Uitvoering van de overeenkomst 

 

Zolang als men aangemeld is en maximaal 2 jaar daarna.

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren 

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies) 
 • IP-gegevens 

 

Toestemming 

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.  

 

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.  

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.  

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.  

VoetbalTV

Op het A veld van onze vereniging zijn camera’s van VoetbalTV geïnstalleerd. Privacy gerelateerde statements zijn op de website van VoetbalTV opgenomen. Voor meer informatie over de privacy gerelateerde zaken omtrent VoetbalTV verwijzen wij dan ook naar de betreffende website: voetbaltv.nl/faq.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 

Beveiliging persoonsgegevens 

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is. 

Minderjarigen 

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  

Wijziging van het privacy beleid 

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 

Contactgegevens 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:  

E-mail: privacy@vvstanna.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Vorige | Volgende

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!