Cookie beleid STAnnaparochie

De website van STAnnaparochie is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Pestprotocol

Pestprotocol vv St.-Annaparochie

Pesten is een veel voorkomend probleem in onze samenleving. De gevolgen voor jongeren die gepest worden zijn van grote invloed op hun dagelijks functioneren. Ook binnen voetbalverenigingen vindt pestgedrag plaats. Graag zou de vv St.-Annaparochie willen voorkomen dat kinderen door pestgedrag minder of geen plezier meer hebben in hun favoriete sport: voetbal. Om dit extra kracht bij te zetten, en om dit in de toekomst goed aan te kunnen pakken, is er een pestprotocol opgesteld.

Doel van dit pestprotocol
Alle kinderen moeten zich veilig voelen op sportcomplex ‘De Waaie’, binnen hun team en in contact met andere kinderen, zodat zij optimaal kunnen genieten van hun favoriete sport. ?Door dit pestprotocol zal voor iedereen duidelijk zijn wat er gedaan wordt als pestgedrag plaatsvindt en wat de eventuele consequenties hiervan zijn. Dit geldt voor de kinderen, maar ook voor de ouders, jeugdleiders en -trainers, VTC (voetbaltechnische commissie) en het bestuur.

Wat verstaat de club onder pesten?
Pesten gebeurt op verschillende manieren. We onderscheiden er drie: fysiek, verbaal en cyberpesten. Voorbeelden van fysiek pesten zijn duwen, trekken, schoppen, slaan, bezittingen afpakken, opwachten of achterna gaan. Schelden, schreeuwen, uitlachen en beledigen vallen onder verbaal pesten. Bedreigen kan zowel fysiek als verbaal plaatsvinden. Deze verbale manieren van pesten kunnen ook plaatsvinden via het internet: cyberpesten. Dit kan via sociale media, zoals facebook en twitter, gebeuren, maar bijvoorbeeld ook via What’s App/sms of online spellen.

Het fysieke en verbale pestgedrag wordt sneller geconstateerd dan het cyberpesten. Echter is het cyberpesten in opkomst door het toenemende internetgebruik door (jonge) kinderen. De gevolgen van cyberpesten zijn groter dan het face-to-face pesten doordat het vaak een anoniem karakter heeft.

Langdurig pesten kan grote gevolgen hebben. Het kan lichamelijke of psychische klachten veroorzaken. De meeste jongeren hebben of krijgen als gevolg van pesten weinig zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld. Jongeren die worden uitgesloten vanwege pesten voelen zich niet welkom op school, in hun woonomgeving of in dit geval bij de voetbalvereniging.

Voorwaarden van het pestprotocol
Het pestgedrag moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: kinderen (zowel de gepeste, als de pester), trainers/leiders en de ouders/verzorgers. Als pesten optreedt, moeten de trainers/leiders dit kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.Een belangrijke stelregel hierbij is dat het inschakelen van de trainer/leider niet wordt gezien als klikken. Als een kind wordt gepest of als er ruzie is, en de kinderen komen er samen niet uit, dan mag er te allen tijde hulp van de trainer/leider ingeschakeld worden.

Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de club beschikken over een directe aanpak in de vorm van consequenties (benoemd in het stappenplan). Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak (het stappenplan) niet het gewenste resultaat oplevert, dan is de inschakeling van de vertrouwenspersoon noodzakelijk. De vertrouwenspersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd gezag adviseren.

Stappenplan
1. Het kind of de ouder meldt het pestgedrag bij de trainer/leider.

2. De trainer/leider spreekt het gepeste kind en de pester. Per geval wordt bekeken of dit gesprek gezamenlijk of tegelijkertijd plaatsvindt. Dit gebeurt op basis van de inschatting van de trainer en/of leider en/of vertrouwenspersoon (vp). Er wordt gesproken over welke manier van pesten aan de orde is, hoe het slachtoffer en de pester dit ervaren en er wordt gekeken of er afspraken gemaakt kunnen worden om dit pestgedrag te stoppen. Daarnaast informeert de trainer/leider de VTC over de situatie. De trainer kijkt in de daaropvolgende weken of het pestgedrag afneemt, toetst dit bij het slachtoffer, de pester en de ouders. De trainer/leider koppelt dit terug aan de VTC.

3. Is er geen sprake van afname van het pestgedrag, dan wordt er een groepsgesprek georganiseerd waarbij de volgende personen aanwezig zijn: de ouders van de betrokken kinderen, de betrokken kinderen zelf, de trainer/leider van het team, leden van de jeugdcommissie en eventueel de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Er wordt gezamenlijk gekeken naar de (ernst van de) situatie en mogelijke oplossingen. Hierover worden gezamenlijk afspraken gemaakt.

Als blijkt dat het pestgedrag na deze afspraken nog niet verminderd is, dan zullen er algemene consequenties opgelegd worden door de VTC, in overleg met het bestuur. Deze consequenties zullen beginnen met een tijdelijke schorsing en kan uiteindelijk oplopen tot een langdurige schorsing. Dit bepaalt het bestuur.

Overige maatregelen van de club tegen pesten
De club zorgt voor geschikte trainers/leiders voor de (jeugd)teams. De trainers en leiders worden voorafgaand aan het seizoen geïnformeerd over het pestprotocol; hoe zij pestgedrag vroegtijdig kunnen signaleren en hoe te handelen bij de verschillende soorten pestgedrag. Het protocol staat in de handleiding voor het jeugdkader.

De club heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Deze persoon is een hulpverlener, een onafhankelijk persoon, die te benaderen is als bepaalde persoonlijke zaken lastig zijn om te bespreken met de trainer/leider. Ook kan de ouder, de trainer/leider, de jeugdcommissie of het bestuur de vertrouwenscontactpersoon inschakelen als ingeschat wordt dat zij iets voor het kind kan betekenen.
De VCP kan het probleem als onafhankelijk persoon bekijken, in gesprek gaan met het kind, de betreffende partijen adviseren, het kind mogelijk therapie bieden of doorverwijzen naar een andere hulpverlener. Ook kan er contact gelegd/samengewerkt worden met de (basis)school van het betreffende kind.

Lynn van der Kooi is de vertrouwenscontactpersoon van vv St.-Annaparochie. Lynn is te bereiken via [email protected] of 06-48223092. Indien wenselijk mag ook het bestuur worden benaderd via [email protected]

De voetbalvereniging St.-Annaparochie hoopt dit pestprotocol preventief in te kunnen zetten en het pestgedrag in de toekomst te kunnen verminderen. We gaan met z’n allen voor een respectvolle en plezierige deelname aan de activiteiten op sportcomplex ‘De Waaie’!

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!