Sponsors

Hoofdsponsor

Contributie

Leeftijd
Vanaf ruim vijf jaar is het mogelijk lid van de voetbalvereniging te worden. 1 januari is de peildatum voor de indeling in leeftijdscategorieën. Wordt bijvoorbeeld een speler voor 1 januari 14 jaar, dan behoort hij in de B-junioren te spelen. Wordt hij na 1 januari 14 jaar dan is hij C-junior.


Uitzonderingen zijn er echter ook: mocht het voor een speler beter zijn om vervroegd naar een hogere categorie over te gaan, of is het juist beter dat een speler een seizoen langer in een bepaalde categorie blijft, dan zal dit in overleg met de desbetreffende speler, en/of met diens ouders, worden besproken.

Leeftijdsindeling en speelduur

 

Bekijk hier ook de informatie van de KNVB


Aanmelden lid
Een nieuw lid dient zich door middel van het invullen van het opgaveformulier op te geven. Dit formulier is te vinden op onze site onder de button ‘Contact’ en dan ‘Aanmelden nieuw lid.’

In eerste instantie mag het ook telefonisch, maar het lidmaatschap is pas definitief wanneer het opgaveformulier door de vereniging is ontvangen door de ledenadministrateur.
.

Bij aanmelding dien je je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en bank- of gironummer door te geven. Vanaf 16 jaar dienen nieuwe leden bovendien een kopie van hun identiteitsbewijs of paspoort in te leveren. En vanaf de D-pupillen dient er ook een pasfoto ingeleverd te worden voor de KNVB-spelerspas.

Bij de ledenadministratie kun je ook terecht als je van een andere club komt en overgeschreven dient te worden of juist naar een andere club wilt

Leden die gedurende het seizoen instromen zullen, mits er plaats is in een team, eerst een halfjaar uitsluitend trainen. 

Spelerspas
Zoals hierboven beschreven dient de club vanaf de D-pupillen te beschikken over een spelerspas van een speler. Daarvoor is een pasfoto nodig. De speler krijgt bericht over hoe en wat. Deze pasfoto dient ingeleverd te worden bij de secretaris. De spelerspas komt vervolgens in het bezit van de desbetreffende leider van het team waarin de speler uitkomt.

Afmelden
Indien een lid zich na dit seizoen wil afmelden, dan dient hij of zij dat wel voor 1 juli  te doen, anders is aan het begin van het daaropvolgende seizoen nog bondscontributie verschuldigd.Wie zijn lidmaatschap wil beëindigen, kan dit mondeling/schriftelijk doorgeven. Afmelding als lid kan uitsluitend bij de ledenadministrateur.

Belangrijk: het lidmaatschap wordt pas definitief beëindigd als alle voetbalkleding correct en zonder beschadigingen is ingeleverd.


Hoewel het lidmaatschap ook tijdens het seizoen kan worden opgezegd, verzoeken wij een ieder om dat niet te doen. Er kan immers een tekort aan spelers ontstaan, waardoor teams in de problemen kunnen komen!


Contributieregeling
Voor dit seizoen geldt onderstaande contributieregeling.


Senioren € 160,-
19 (A-junioren) € 121,-
17 (B-junioren) € 113,-
15 (C-junioren) € 106,-
13 (D-pupillen) € 99,-
11 (E-pupillen) € 99,-
9 (F-piupillen) € 92,-
30 en 35+ € 62,-
Niet spelende € 43,-
Zaalvoetbal € 100

 

  • Deze bedragen zijn overigens inclusief de door de vereniging af te dragen bondscontributie aan de KNVB.
  • De maximale gezinscontributie bedraagt € 265.00. Opmerking: gezinsleden vanaf 18 jaar die een eigen inkomen hebben, dienen wel de maximale contributie te betalen
  • Alle spelende leden betalen jaarlijks nog € 20,00 (jeugd) en € 25,00 (senioren) voor het kledingfonds (meer informatie hierover elders in deze editie).Jeugdsportfonds
Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Alle informatie hierover is te vinden op http://www.jeugdsportfonds.nl


Verzekering
Alle spelende leden zijn verzekerd via de KNVB tegen schade die ontstaat als gevolg van een ongeval tijdens een wedstrijd, een training of op weg naar een training of wedstrijd. Het betreft een zogenaamde aanvullende ongevallen- en W.A.-verzekering.

Automatische incasso
Nieuwe leden kunnen de contributie alleen maar via een automatische incasso betalen. De data van automatische incasso zijn: omstreeks de 25ste van de maanden augustus, november, februari en april of mei.

In augustus wordt er meestal meer geïncasseerd dan in de andere drie termijnen, omdat dan de af te dragen bondscontributie aan de KNVB wordt verrekend. De andere drie termijnen worden hierop aangepast. Voor de spelende leden wordt omstreeks 25 september het kledinggeld via een automatische incasso verrekend.


Betaling acceptgiro
Degenen die nu nog per acceptgiro betalen dienen er rekening mee te houden dat zij de contributie bij vooruitbetaling in één keer dienen te voldoen. Voor de penningmeester betekent dit namelijk veel extra werk, maar ook de kosten die de banken in rekening brengen, worden steeds hoger. Vandaar dat bij degenen die niet via automatische incasso wensen te betalen per acceptgirokaart € 3,50 extra in rekening kan worden gebracht.

Belangrijk: Beëindiging lidmaatschap
Bij afmelden als spelend lid tijdens het seizoen gelden de volgende regels:

  1. Bij bedanken voor 1 januari 2022 is men wel contributie verschuldigd tot en met 31 december 2021.

  2. Bij afmelden na 1 januari 2022 is men contributie verschuldigd tot en met 30 juni 2022.

De leden dienen hier goed nota van te nemen.

Vorige | Volgende

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!